SEO FACTORY

SEO je relativně snadno ovlivnitelné. Ovšem některé cesty jsou snazší a některé složitější, některé přijatelnější a některé ne tak úplně čisté. Ale hlavně, internet a vše kolem něj se neustále vyvíjí a vyvíjí se tedy i internetové vyhledávače a jejich algoritmy. Dnes používané techniky SEO mohou být za půl roku nekorektní. Je to tedy neustálý souboj o to, být co nejaktuálnější a mít neustále přízeň botů analyzujících weby.

V dnešní době se v této oblasti pohybuje řada firem i živnostníků, kteří se o SEO pokoušejí starat za Vás. Někteří jsou šikovnější, jiní méně. Jako v jiných oborech jde o dlouhodobou vytrvalou práci, kterou musí vykonávat především profesionálové.

Mnoho začínajících podnikatelů tuto stránku svého podnikání velmi podceňuje. U Vašich internetových projektů se však jedná o věc naprosto nezbytnou, která je rozhodně tou nejsprávnější investicí, protože se mnohonásobně vrátí. Proto by měla mít co nejvyšší prioritu.


Etické způsoby ovlivňování

Způsoby zpracování webu tak, aby jeho obsah byl co nejrelevantnější a technologicky korektní


Obsah

Obsah je velice důležitý. Měl by být unikátní a kvalitní. Vyhledávače totiž hodnotí, jak dlouhou dobu na webu uživatel, při vyhledávání výrazu souvisejícího s obsahem webu, vydrží. Také by měl být, v ideálním případě, velmi často aktualizován.


Sociální sítě

Sociální sítě jsou dnes nepostradatelnou součástí SEO. Aktivita a sdílení obsahu na nich má mnohdy větší hodnotu, než jiné metody SEO. Například aktivita na Google+ přímo ovlivňuje indexaci vyhledávače Google. Je tedy nezbytné podporovat svou webovou prezentaci i na sociálních sítích.


Korektní kód

Kód by měl být sémanticky a syntakticky správný. To znamená, že pokud autor webu vytvoří v kódu chyby nebo nedodržuje dané konvence, je možné, že robot analyzující web nebude schopen přečíst určité části kódu. V takovém případě neudělí příliš kladné hodnocení.


Popisy

Popis ve značce description vlastně nemá přímý vliv na SEO, ale je to text, který se zobrazuje jako popis webu při zobrazení vyhledávačem. Je tedy v zájmu autora webu, aby byl popis co nejlákavější a aby uživatel na tyto stránky vstoupil, což už jisté kladné body v indexaci přináší.


Struktura

Tato položka je velice důležitá. Klíčová slova v strukturních značkách, jako jsou title nebo h1, jsou pro roboty dobře viditelná a přináší výrazné kladné hodnocení.


Klíčová slova

Ač si někteří lidé myslí, že čím více klíčových slov, tím více uživatelů přilákají, není tomu tak. Vyhledávače totiž vždy dají přednost webu, který má méně klíčových slov, lépe shodujících se s hledaným výrazem, než většímu množství klíčových slov, která se tím pádem od hledaného výrazu musí zákonitě odklonit.


Vhodná URL

Nejlépe hodnocené adresy z hlediska SEO jsou krátké a obsahují klíčová slova. Jsou to tedy adresy tzv. kanonické. Vyhledávače nehodnotí duplicitní adresy a kanonická adresa, zjednodušeně řečeno, odkazuje na originální adresu s unikátním obsahem. Díky tomu je adresa hodnocena pozitivně.


Korektní použití pomocných souborů robots a sitemap

Tyto soubory umožňují webmasterovi korigovat pohyb bota/crawlera po svém webu pomocí příkazů, které si tento robot přečte.


Zpětné odkazy

Zpětné odkazy zvyšují kredit v očích vyhledávačů. Ovšem tohoto se dalo v minulosti relativně snadno zneužít a proto konkrétně Google kontroluje tematickou spřízněnost webu, na kterém je odkaz umístěn s webem, na nějž odkaz ukazuje. Pokud témata budou rozdílná, nebude mít odkaz takovou váhu nebo dokonce bude hodnocen záporně.

Zde je opravdu důležité vědět, co je zač server, na němž se zpětný odkaz nachází. Jako příklad je možné uvést Novinky.cz. Pokud by se odkaz na webovou prezentaci nacházel v článku na Novinkách, tak to bude mít obrovský vliv na SEO už jen díky tomu, že Novinky.cz mají u internetových vyhledávačů velmi dobrou reputaci a samy jsou na předních příčkách vyhledávání. Takových možností je více. Naopak mít zpětný odkaz na webu, o kterém vyhledávač ví, že šíří viry, hodnocení webu nepřidá.


Neetické způsoby ovlivňování

Jde hlavně o metody, které jsou z hlediska internetového vyhledávače podvodné, využívají chyby či nedostatky systému nebo spadají do tzv. šedé zóny. Krátkodobě bývají tyto metody velmi efektivní. Interní hodnocení webů v databázi prohlížeče dokáží i mnohonásobně zvýšit a katapultovat tak web na hlavní příčky vyhledávání. Ovšem při odhalení takovéto weby získají výrazné záporné hodnocení a často dokonce bývají nekompromisně vyškrtnuty z rejstříků vyhledávačů. Za předpokladu, že svou reputaci napraví, už jen těžko získávají znovu zpět svou pozici. Pokud kupujeme doménu, je dobrý nápad ověřit si, zda je vyhledatelná.


Zpětné odkazy

Velké množství zpětných odkazů na webech tematicky nesouvisejících je z krátkodobého hlediska přínosem pro SEO, ovšem vyhledávače se vůči takovému jednání brání, pokud jej odhalí.


Klamání robotů

Tedy zobrazování jiného obsahu botům, než regulérním návštěvníkům webu. Tímto způsobem je možné být permanentně vyškrtnut z rejstříku vyhledávače, což je nutné následně řešit osobně.


Skrytý text

Někteří autoři webů umisťují na své stránky různými způsoby skrytý text, v němž se vyskytují klíčová slova. Protože je frekvence opakování klíčových slov také hodnocena, podvodně kredit navýší. Ovšem vyhledávače byly optimalizovány i pro tento způsob podvádění a roboti stahují také soubory s kaskádovými styly a na stránky nahlíží z pohledu uživatele. Tato metoda je tedy relativně neefektivní a snadno odhalitelná.