SEO FACTORY

SEO je zkratka pro termín Search Engine Optimization. V překladu Optimalizace pro vyhledávače.

SEO FACTORY metodicky spravuje a dozoruje úpravu webových prezentací tak, aby splňovaly všechny náležitosti a konvence, které napomáhají strojovému zpracování internetovými vyhledávači. Jedná se především o techniky, jak vycházet vyhledávačům vstříc. Čím lepší má webová prezentace SEO, tím kladnější dostane hodnocení v žebříčku jednotlivých vyhledávačů a tím na vyšší pozici se zobrazí.

SEO FACTORY je nejúčinnější zbraní Vašich internetových projektů.

Všechny internetové vyhledávače pomocí různých nástrojů v pravidelných intervalech prohledávají internet a hodnotí jednotlivé položky různými nástroji, jako jsou různí boti nebo crawlery. Tyto nástroje jednotlivé položky prozkoumají, analyzují, indexují a vloží do databáze svého vyhledávače. Algoritmus hodnocení je pro každý vyhledávač jiný. Je to tím, že každá společnost vyvinula svůj vlastní a pečlivě si jej chrání. Základní mechanismus je víceméně známý či analyzovatelný.

Web s dobrým hodnocením se logicky umisťuje na vyšších pozicích, pokud uživatel vyhledává termín, který odpovídá obsahu daného webu. Je nesmírně důležité, aby web byl pro boty a crawlery konkrétního vyhledávače relevantní a splňoval všechny konvence. V ideálním případě bude web daným vyhledávačem zobrazen na jedné z prvních příček.

Být zobrazen na výhodné pozici je snem každého obchodníka, který prodává na internetu, protože lepší místo v žebříčku znamená více zákazníků a mít více zákazníků znamená lepší výdělky. Ale nejde jen o obchod jako takový. Na internetu zuří neustálý boj o popularitu, o místo na výsluní, a tedy neustálá snaha o co nejdokonalejší SEO mezi weby nejrůznějšího zaměření.